Кафето от филтър-машина повишава холестерола и маркерите на възпалението, в зависимост от температурата, при която е обработено

27 Юли 2013

 

Целта на проучване върху действието на кафето, проведено наскоро, била да се сравнят ефектите на средно леко изпеченото кафе за филтър-машина и средно изпеченото кафе за филтър машина върху сърдечносъдовите рискови фактори у здрави доброволци.

Изследването включва консумация на 150мл кафе на ден (3-4чаши) на ден в две групи – средно леко изпечено кафе и средно изпечено кафе, за четири седмици, като двете групи доброволци са с по 10 участници. Стойностите на плазмените липиди, липопротеин (а), тотален хомоцистеин и ендотелно-свързаните инфламаторни(на възпалението) биомаркери, се измерват преди началото и в края на четириседмичния срок.

В края на проучването се установява, че идвата вида кафе увеличават тоталния холестерол в плазмата, липопротеините с ниска плътност и разтворимите молекули на адхезията(рисков фактор за атеросклероза) средно с 10-15%. Освен това средно изпеченото кафе увеличава липопротеините с висока плътност със 7%. Плазменият фибриноген се увеличава с около 8% при прием на средно изпечено кафе.  Не са отчетени значими промени при Липопротеин (а), хомоцистеина, кръвнозахарните показатели и кръвното налягане.

В заключение може да се каже, че консумацията на кафе от филтър-машина може да има нежелани ефекти върху плазмения холестерол и проинфламаторните фактори на възпаление, участващи в атерогенезата.

Източник: http://www.nutritionjrnl.com