Нов ДНК тест за откриване на конско месо в колбасите

31 Март 2013

Тестът скъсява времето за откриване на конско месо в храната от два дни до по-малко от четири часа и е разработен от QIAGEN, световен лидер в молекулярните изследвания и нови технологии. Методът засича наличие на конско месо, дори когато то е по-малко от 1% от хранителния продукт. За разлика от традиционните методи за ДНК –анализ, процесът е по-бърз, като освен това е напълно автоматизиран.

Д-р Дитрих Хауфе, вицепрезидент на QIAGEN обяснява: ” Настоящите и предишни скандали, свързани със съдържанието на храната, която консумираме ни насочва към основно презазглеждане на стандартите в Европа. Консуматорите се интересуват за правилата и вкусовите стандарти, по които се произвежда храната и за съответствието между съдържанието й и информацията върху етиката. Наличието на регулаторна рамка, чрез стандартизирано тестуване може да подобри обслужването  и предлагането на големите търговски вериги, производителите и прекупвачите.”

Към момента няма достатъчно добре стандартизирани тестове за целия Европейски съюз и те са различни за различните страни и различните лаборатории. Това произтича от естеството на най-често използваните тестове – ELISA за установяване на протеини и PCR за наличие на специфична ДНК, които невинаги и точно могат да се приложат за анализ на обработени хранителни продукти.

medicalnewstoday