Екстракт от борова кора подобрява перименопаузалните симптоми

18 Февруари 2013

Нискодозово лечение с екстракт от борова кора подобрява някои от климактеричните симптоми, според скорошно  двойно- сляпо, плацебо-контролирано проучване.

Японски учени публикуват своето откритие в Journal of Reproductive Medicine.  Според проучването след лечение около половин година се наблюдава подобрение при голяма част от менопаузалните симптоми при жените.

В проучването вземат участие 170 жени на възраст между 42 и 58 години, за периода от януари 2007 до юли 2010 година. Приеманата доза от екстракта била 60 мг.

Въпреки наблюдавания плацебо-ефект при много от симптомите, авторите на проучването откриват статистически значимо подобрение при някои от климактеричните симптоми в групата на приемащите екстракта участнички (сравнено с плацебо- групата). Жените от „екстрактната” група показали подобрение във вазомоторните симптоми с 35.1 %, сравнено с 28 % при плацебо-групата. Проблемите с безсънието, както и чувството за отпадналост и безполезност, също показали по-значително подобрение сред жените приемащи екстракта от борова кора.

Изследователите не откриват разлика в двете групи, обаче, по отношение на симптомите като нервно напрежение, абнормни възприятия, тревожност, замаяност, ставни и мускулни болки, главоболие, сърцебиене, проблеми с паметта и концентрацията, менструални и сексуални проблеми.

„Проучването не остава никакво съмнение за ефективността на боровата кора при климактерични симптоми”, твърдят учените. Това показва, че екстрактът от борова кора може да бъде включен като хранителна добавка в диетичния режим на перименопаузалните жени за облекчаване на някои от климактеричните симптоми. Освен това жените в тази възраст имат повишен кардиоваскуларен риск, а екстрактът от борова кора доказано подобрява ендотелната функция.

Източни medscape.com