Новообещаващ медикамент може да подпомогне лечението на шизофрения

24 Август 2012

Около 1% от световната популация страда от шизофрения, като 30% от тези болни проявяват на някакъв етап от лечението терапевтична резистентност към медикаментите.

Изследоватвли от Медицински университет „Mount Sinai”, решават да изследват епигенетичните и външни фактори, оказващи влияние върху генната експресия и са въвлечени в проявяваната резисттентност по отношение на най-често използваните невролептици. При направените аутопсии на пациенти с шизофрения са открити промени в ензимни системи, които водят до намаляването на ефективността на антипсихотичните лекарства.

Изследователският екип открива, че в мозъка на мишки, третирани дълго с антипсихотици се наблюдава висока експресия на ензим, наречен HDAC2, което от своя страна води до ниска екстпресия на един от рецепторите за глутамат (един от медиаторите в централната нервна система) – mGlu2 рецептор. Като резултат се получава възобновяване на психотичните симптоми при пациентите с шизофрения. Чрез приложението на химично съединение, наречено суберойланилид хидроксамидна киселина (SAHA), което подтиска ензимната система HDAC, изследователите наблюдават, че неблагоприятните ефекти на антипсихотиците върху експресията на mGlu2 рецептора са предотвратени, като освен това се наблюдава подобрение в действието на антипсихотичните медикаменти.

По-ранни изследвания на екипа, показват, че продължителното лечение с някои невролептици предизвиква подтискане на mGlu2 рецептора във фронталния кортекс на мишки, мозъчна област отговорна за възприятието и когнитивните функции.

Водещият изследовател на проучването д-р Мицумаса Курита обяснява:”Открихме, че атипичните антипсихотици задействат покачването на HDAC2 във фронталния кортекс на пациенти с шизофрения, което след това понижава наличността на mGlu2 рецептора и по този начин се ограничават ефектите на същите тези лекарства”.

Изследователският екип изразява становището, че специфичното подтискане на HDAC2 може да се прилага като допълнение към терапията с антипсихотици.

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/