Рубеола


Резюме


Рубеолата е инфекциозно заболяване, което протича с леко изразена обща неразположеност, обрив и уголемени лимфни възли. Опасно е за бременни, но съществува ефективна и сигурна профилактика.От какаво се причинява?


Заболяването се причинява от вирус : Rubellavirus от сем. Togaviridae. Източник на инфекцията е болен човек с изявени клинични симптоми или със скрито (атипично) протичане, както и деца с вродена рубеолна инфекция. Заболяването се предава по въздушно-капков път или трансплацентарно (от майката на плода по време на бременност).Какви са болестните промени?


След контакт с вируса, той попада в областта на горните дихателни пътища и конюктивите, където се размножава. Следва разпространение до регионалните лимфни възли, кръвта, и оттам в целия организъм – останалите лимфни възли, слезка, кожа, черен дроб, нервна система. Основните морфологични изменения обаче се наблюдават главно в кожата поради изразения тропизъм на вируса към кожа и лимфни възли. Касае се за огнищно възпаление със засягане на кожните съдове и образуване на инфилтрати. При инфекция по време на бременност, плодът се уврежда поради морфологичните промени, които настъпват в плацентарните съдове и нарушение на неговото хранене.Какви са симптомите?


След инкубационния период, който трае около 2 седмици, заболяването започва с кратък неспецифичен стадий, в който могат да се развят гърлобол, фебрилитет, ринит, зачервено меко небце и други нехарактерни симптоми. Характерен за заболяването белег е увеличението на лимфните възли. Засегнати са всички периферни лимфни възли, които могат да се уголемят от просено зърно до лешник. Уголемените тилни лимфни възли за специфични за заболяването и са известни като симптом на Теодор. Може да се развие и увеличение на слезката и черния дроб - хепатоспленомегалия. Към 3-ти ден от началото на заболяването се появява и обривът, който започва зад ушите, след това се разпространява по лицето и тялото. Обривните елементи имат големина 2-4 мм, изчезват за няколко дни, без остатъчни изменения. В повечето случаи заболяването протича доброкачествено, но е възможно да настъпят и усложнения:

  • атрити и атралгии – ставни болки и възпаления, най-често на малките стави;
  • тробоцитопения - намаление на тромбоцитите в кръвта, което ако е силно изразено, може да доведе до кръвотечения;
  • засягане на нервна система - възпаление на мозъчната тъкан, на обвивките на мозъка - енецефалит, менингит, менингоенцефалит;
  • възможни са и вторични бактериални инфекции - най-често пневмонии и отити.

Различна е прогнозата на заболяването при заразяване по време на бременност. Наблюдават се следните увреждания на плода:

  • рубеолна ембриопатия, известна още като симптом на Грег. При заразяване в първите 3 месеца на бременността, поради развитие на дегенеративни промени в плацентата настъпва триадата на Грег: катаракта, глухота и сърдечни пороци. Към тях може да се добавят и очни деформитети, хипоплазия на зъбите, паненцефалит (увреждане на мозъчната тъкан) и др.;

рубеолна фетопатия - увреждане на плода, което настъпва при заболяване на майката след 4-ти месец от бременността (късен вроден рубеолен синдром). В този случай детето може да се роди видимо здраво, но след няколко месеца състоянието му се влошава. То изостава в растежа, появяват се диария, обриви, жълтеница, хепатоспленомегалия, неврологична симптоматика и др. В други случаи тежки увреждания и деформации са налице още при раждането - нарушения в структурата на костите, сърдечни малформации, имунен дефицит и други тежки състояния.Как се поставя диагноза?


Диагнозата се поставя по характерната клинична картина, епидемиологични данни (данни за контакт с болен или наскоро преболедувал), както и с помощта на кръвни изледвания. Най-често се търсят антитела от клас ИгМ срещу рубеолния вурус, които говорят за прясна инфекция.С какво може да се обърка?


Заболяването може да се обърка с други инфекциозни и неинфекциозни болести протичащи с обрив – скарлатина, морбили, паразитози, алергични обриви, вирусни инфекции и др.Как се лекува?


Лечението на заболяването е симптоматично: витамини, покой, предпазване от вторична бактериална инфекция. Няма специфично лечение срещу вирусния причинител на заболяването. Медикаментозната терапия се разширява за облекчаване на симптоми при евентуални усложнения.Как да се предпазим?


Въвеждането на задължителна профилактика срещу рубеола е извършено най-вече за превенция на рубеолната ембриопатия. Ваксинацията се прилага с триваксината морбили-паротит-рубеола, която е задължителна и се прилага според имунузационния календар на Република България. Ваксината НЕ се прилага на бременни.Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?


След поставяне на диагнозата е препоръчително ограничаване на контактите – спиране ходенето на училище и работа поне 7 дни след началото на обрива. Обикновено прогнозата на болестта е добра и завършва с пълно оздравяване. Измененията на плода при инфектиране по време на бременност са необратими.