Остър панкреатит


Резюме


Задстомашната жлеза (панкреас) притежава ендокринни и екзокринни функции. Острият панкреатит е остро настъпило самосмилане на жлезата под въздействие на вътрежлезното активиране на панкреасните ензими.От какаво се причинява?


Може да се развие при заболявания на жлъчните пътища, злоупотреба с алкохол, медикаменти или без видими причини. Някои по-редки причини за развитието на остър панкреатит са: коремни травми, коремни операции, вирусни инфекции (заушка, вирусен хепатит), хиперкалциемия (при първичен хиперпаратиреоидизъм), метаболитни нарушения (хипертриглицеридемия) и др.Какви са болестните промени?


Отключващият фактор води до клетъчно увреждане и оток на панкреаса. Това предизвиква освобождаване на панкреасните ензими: трипсин, химотрипсин, еластаза, липаза. Те предизвикват оток, некроза, мастна некроза, кръвоизливи в жлезата. Освен това се освобождават и биологично активни вещества – кинини, които водят до силна болка, системна вазодилатация и евентуално шок.

Различават се остър едематозен и остър некротичен панкреатит. При острия едематозен панкреатит се наблюдава интерстициален оток и възпалителен инфилтрат в паренхима на жлезата. Некротичният панкреатит се характеризира с възпалителна инфилтрация, кръвоизливи, зони на мастна некроза. Измененията са огнищни или дифузни. При тежко протичане настъпва вторично инфектиране на некрозите.Какви са симптомите?


Заболяването протича драматично. Началото е остро, със силни коремни болки, които могат да ирадиират във всички посоки. Често болката е препасваща и ирадиира към гърба. Тя продължава часове без успокоение. Не намалява от болкоуспокояващи медикаменти или след повръщане. Други симптоми са: гадене, повръщане, температура, хипотония, шок, иктер, асцит, плеврален излив. Степента на проявеност на симптомите зависи от тежестта на състоянието. Обикновено болните са напрегнати, с изпотена зачервена кожа. При развитие на шок кожата става студена и влажна. Може да бъде нарушено съзнанието. Болният може да бъде объркан, дезориентиран, да има халюцинации. Рядко се появяват кафеникави петна периумбиликално – признак на Cullen, или по страничните части на корема – признак на Grey-Turner.

Усложненията, които могат да настъпят са: вторична бактериална инфекция, сепсис, шок, коагулопатия, панкреасен абсцес, панкреасна псевдокиста. Последната се характеризира с чувство за тежест в горната част на корема, палпираща се формация, температура, патологична находка при образни изследвания.Как се поставя диагноза?


Диагнозата се поставя на базата на клиничната картина, физикалния преглед, лабораторните изследвания и данните от образните изследвания. За потвърждаване на диагнозата остър панкреатит е задължителна ензимната диагностика на панкреасните ензими: амилаза и липаза. Обикновено активността на амилазата нараства в първите 4-12 часа. Може да се изследва амилаза в серум, урина, асцитна течност. Общата амилаза, обаче се увеличава и при извънпанкреасни заболявания (например паротит, остър хирургичен корем, алкохолно отравяне и др.) Липазата е специфичен панкреасен ензим. При остър панкреатит обикновено се повишава двукратно.

Ехографията на коремни органи показва уголемена, нерязко ограничена задстомашна жлеза, некрози, абсцеси, псевдокисти. Промени в структурата на панкреаса могат да се установят и с помощта на КАТ (компютърна томография, скенер), обзорна рентгенография на корема и др.С какво може да се обърка?


Диференциалната диагноза често е трудна. Острият панкреатит е една от причините за остър хирургичен корем. Клиничната картина е сходна при: бъбречна колика, остър апендицит, перфорация на кух коремен орган, механичен илеус, жлъчна колика, извънматочна бременност, мезентериален инфаркт и др. Подобна клинична картина може да се наблюдава и при: инфаркт на миокарда в областта на задната стена на сърцето, дисекираща аневризма, диабетна кома, белодробна емболия.Как се лекува?


Лечението се провежда според тежестта на заболяването. Извършва се в интензивно отделение. Пациентът преминава на нулева диета с парентерална обемна и електролитна субституция. Лечението е симптоматично и патогенетично. При нужда се назначават антибиотици, болкоуспокояващи, лекуват се усложненията. При наличие на камъни в жлъчния проход (ductus choledochus) се предприема ендоскопска папилотомия и премахване на камъка. Ако консервативното лечение е недостатъчно се пристъпва към хирургично лечение.Как да се предпазим?


Отстраняване на причините, които могат да предизвикат остър панкреатит: лечение на заболяванията на жлъчните пътища, въздържане от алкохол, лечение на метабиолитните нарушения (хипертриглицеридемия, хиперкалциемия), при възможност спиране на медикаментите, токсични за панкреаса.Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?


Лечение в интензивно отделение и интензивно медицинско наблюдение. Ходът на заболяването не може да бъде предвиден. Леталитетът зависи от тежестта на заболяването. Една от най-честите причини за смърт при остър панкреатит е вторично инфектиране на некрозите и сепсис. Оздравителният процес не води до промяна в структурата и функцията на жлезата.