Остра левкемия (Остра левкоза)


Резюме


 

Острата левкемия е злокачествено заболяване на клетките на кръвообразуването, и по-точно на белите кръвни клетки. В резултат на усиленото размножаване на белите кръвни клетки в кръвообращението постъпват незрели техни предшественици (бласти). Заболяването е най-често срещаното злокачествено заболяване сред децата, но се среща често и у възрастни.От какаво се причинява?


Както при повечето злокачествени заболявания причините за развитие на остра левкоза не са изяснени напълно, макар че се винят разнообразни фактори за настъпването й:

 • Вируси – засега са доказани като причинители на лвкемия Ебщайн-Бар вирус и два вируса, които се срещат в Карибския басейн и Южна Япония;
 • Увреди на костния мозък от :
  • Химични вещества – бензол, лекарства за химиотерапия и др.
  • Йонизиращи лъчения.
 • Генетични фактори и наследственост;
 • Хромозомни аномалии – синдром на Даун;
 • Развитие на базата на други заболявания – полицитемия вера, ХМЛ(хронична миелоидна левкемия);


Какви са болестните промени?


Основните болестни промени се обясняват с факта, че постепенно здравият костен мозък се заменя с раково изменените клетки на бялата кръвна редица. Това води до потискане на нормалното формиране на кръвните клетки – тромбоцити, еритроцити и бели кръвни клетки, а оттам и до съответните проблеми, свързани с намалението им – кървене, анемия и предразположение към инфекции. Нормалните кръвни клетки се заменят с незрели ракови клетки, произхождащи от бялата кръвна редица.Какви са симптомите?


Общи симптоми с малка давност – изтощение, повишена температура, нощно изпотяване.

Симптоми вследствие потискане на нормалното кръвообразуване:

 • Възприемчивост към бактериални инфекции, особено в преходните кожно-лигавични зони, гъбични инфекции;
 • Анемия – бледост, затруднено дишане, умора;
 • Кръвоизливи, вследствие на намалените тромбоцити.

Други симптоми:

 • Увеличени лимфни възли;
 • Разрастване на венците и др.


Как се поставя диагноза?


Диагнозата се поставя на базата на:

 • Клинична картина – проявените от болния симптоми;
 • Кръвна картина – не винаги може да се постави диагнозата, макар да са чести анемията, тромбоцитопенията(намален брой тромбоцити), левкоцитоза(повишен брой бели кръвни клетки);
 • Кръвна натривка и наблюдение под микроскоп – в кръвта се наблюдават множество незрели ракови клетки с големи ядра;
 • Костно-мозъчна пункция – показва наличието на ракови клетки в костния мозък , като могат да се открият и в ликвора.


С какво може да се обърка?


При наличие на увеличени лимфни възли, трябва да се има предвид диференциалната диагноза с инфекциозна мононуклеоза.

В началните етапи на заболяването трябва да се вземат предвид и агранулоцитоза(рязко понижение на броя на левкоцитите), аплестична анемия, някои форми на миелодиспластичен синдром, бластен стадий на ХМЛ.Как се лекува?


Лечението се извършва в специализирани клиники по специлни терапевтични схеми. Основните насоки в лечението са:

 • Симптоматично – общоукрепващо лечение, включващо добра хигиена, пребиваване в стерилни помещения, прием на антибиотични и антимикотични препарати, целящи профилактиране или лечение на бактериални и гъбични инфекции.
 • Химиотерапия – цели се унищожаване на раковите клетки и постигане на ремисия посредством мощни лекарствени препарати, наречени химиотерапевтици. При ракови клетки под 5% в костния мозък след провеждане на терапията се говори за ремисия. Прогнозата се определя в зависимост от честотата на рецидивите, продължителността на ремисията, броя на останалите клетки след химиотерапия и др.
 • Костно-мозъчна трансплантация. Основният принцип е първоначално пълно унищожение на костния мозък и раковите клетки на пациента и последващото им заместване с донорски костен мозък, независимо дали е от друг човек или от самия пациент преди започване на лечението. Прогнозата зависи от стадия, в който се предприема трансплантацията.


Как да се предпазим?


Както при повечето онкологични заболявания, така и при острата левкоза е трудно да бъде предприета масова ефективна профилактика, поради не добре изяснената етиология на заболяването. Важно е предпазването от рискови фактори като йонизираща радиация, химични агенти(бензолови съединения), цитостатични препарати.Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?


Обикновено при адекватна терапия острите левкози в детска възраст са с благоприятна прогноза, за разлика от тези, които възникват при възрастни. Необходимо е болните да се предпазват от всякакви инфекциозни агенти и да спазват стриктно указанията на лекуващият ги хематолог. Първоначалното лечение на острите левкози е задължително в болнична обстановка.