Луксация на раменната става


Резюме


 

 

Луксацията предстявлява пълно разместване на ставните повърхности на дадена става. Травматичното изкълчване на раменната става (Luxatio humeri) е най-често срещаната луксация.От какаво се причинява?


Причините за възникване на това състояние могат да се разделят на такива от страна на ставата и на външновъздействащи причини. Основната причина, произтичаща от анатомичното устройство на ставата, е голямото, в сравнение с други стави, несъответствие между ставните повърхности, които си взаимодействат при движение. Втората основна причина е сравнително слабия лигаментарен апарат на раменната става. Към външните причини за раменна луксация естествено се причисляват различните видове травматични въздействия, детерминирани и от големия обем на движенията в тази става.Какви са болестните промени?


При всички изкълчвания в раменната става се разкъсва ставната капсула и главата на раменната кост заема нетипично положение в раменната област, което е различно в зависимост от посоката на действие на силата, довела до луксацията, както и от положението на крайника в момента на действие на силата. При най-честия тип изкълчване, главата на раменната става изилиза от капсулата в посока напред и се опипва в областта под гръдния мускул.Какви са симптомите?


Горният крайник губи възможност за извършване на активни и пасивни движения. Нарушението на анатомичната структура на раменната област е видимо. При всички случаи има силна болка, която се увелича при диагностично и терапевтично интервениране. Бързо след травмата възниква и изразен оток в областта, който е съпроводен от хематом, поради разкъсването на ставната капсула.Как се поставя диагноза?


 

Освен чрез оглед и палпация, диагнозата луксация се уточнява и чрез извършването на ренгеноскопия и рентгенография. Важно е да се разпита болния дали е преживял тежка травма или се касае за хабитуално изкълчване. За разлика от травматичната луксация, при хабитуалната („по навик“) не се наблюдава действие на голяма сила и тя може да възникне дори при кихане. Обикновено пациентите могат сами да наместват ставата при хабитуална луксация.С какво може да се обърка?


Трудно би могло типичната клинична картина на раменната луксация да се сгреши с друго състояния. Основните усиля в диагностичен план трябва да бъдат насочени към установяването на допълнителни увреждания като фрактури, което се постига с внимателно разчитане на рентгеновата снимка. Трябва да се изключат и травматични увреждания на съдове, нерви и лигаменти.Как се лекува?


Извършва се репозиция на ставата, което става под пълна упойка, поради нетърпимата болка, която се изпитва по време на манипулацията. След това ставата се имобилизира с помощта на шини и превръзки, за да се даде възможност на капсулата да зарастне, и за да се избегне хронифициране на страданието.Как да се предпазим?


Предпазването от изкълчване се състои предимно в избягване на травми в областта на рамото. При наличие на слабост в свързочния ставен апарат, какъвто е наличен при някои индивиди, може да се практикуват целенасочени гимнастически упражнения под ръководството на треньор с цел укрепването му.Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?


Особено важно е провеждането на ранна рехабилитация. Още докато раменната става е имобилизирана, се провежда раздвижване на другите стави, което ускорява възстановяването. След премахване на обездвижването се провежда специализирана рехабилитация при специалист с цел пълно възстановяване на движенията в засегнатата става.