Поликистозни бъбреци


Резюме


Бъбречната поликистоза у възрастни е генетично (автономно-доминантно) заболяване, което се проявява с формиране на множество кист в двата бъбрека.Прогресията на бъбречната поликистоза води до развитие на хронична бъбречна недостатъчност.Честотата на заболяването е около 1:1000.Ранното откриване и проследяването от лекар нефролог може да забави прогресията бъбречната поликистоза.
Д-р Александър Кръстанов, дм

Специалност: Урология
Работи в: УМБАЛ Александровска - София

Д-р Александър Кръстанов е специалист уролог практикуващ в  София. 

 

Запази online час   за преглед при Д-р КръстановОт какаво се причинява?


Под генетично заболяване се има предвид, че се предизвикава от различни мутации в човешкия геном (ДНК). За сега са открити два типа бъбречна поликистоза:

-         БПК 1 – засегнатият ген се намира в късото рамо на 16- та хромозома.

-         БПК 2 – засегнатият ген се намира в 4-та хромозома

    Тези генетични дефекти предизвикват нестабилност на мембраните на бъбречните клетки и те стават податливи към разширение, което е предпоставка за образуване на бъбречни кисти.Какви са болестните промени?


Поликистозните бъбреци са с увеличени размери, по повърхността им прозират множество кисти, които правят повърхността им неравна.Кистите могат да достигнат размери от няколко милиметра до 7-8 см.Постепенно с напредване на заболяването кистите обхващат все по- голяма часто от бъбречния паренхим и водят до влошаване на бъбречната функция и развитието на Хронична Бъбречна Недостатъчност (ХБН).Какви са симптомите?


Заболяването протича безсимптомно до 20 годишна възраст.Симптомите започват да се проявяват най-често в третото или четвъртото десетилетие от живота на болния.Най-честите симптоми са:

 • Болка и тежест в поясната област;
 • Наличие на кръв в урината (хематурия);
 • Палпираща се формация в областта на бъбреците, която в някои случаи може да достигн значителни размери;
 • Артериална хипертония;
 • Често уриниране, нощно уриниране, жажда;

При нагнояване на някоя от кистите може да се стигне до септични състояния (висока температура, отпадналост, безапетитие и др.)Как се поставя диагноза?


При проява на симптомите поставянето на диагнозата е лесно.Най- лесно диагнозата може да се докаже с образни изследвания:

 • Абдоминална ехография;
 • Компютарна Аксиална Томография (КАТ) или ‘’скенер’’;
 • Венозна урография или цветна снимка на бъбреците;
 • Ядрено Магнитен Резонанс (ЯМР).

В ранна детска възраст, още преди да могат да се видят кистите с образни изследвания, гиагнозата се поставя с цитогенетично изследване.С какво може да се обърка?


Бъбречната поликистоза трябва а бъде отдиференцирана от няколко заболявания , с които може да бъде объркана поради сходството си в клиничната картина и до извесна степен в образните изследвания.Заболяванията са:

 • Солитарни (единични) кисти.Те най- често се развиват едностранно и се намират предимно в долния полюс на засегнатия бъбрек.Могат да достигнат размери до 10-15 см.
 • Хидронефроза;
 • Бъбречна туберкулоза;
 • Болест на Cacchi – Ricci или медуларен гъбест бъбрек ;
 • Туморни заболявания на бъбрека.


Как се лекува?


Д-р Александър Кръстанов, дм

Специалност: Урология
Работи в: УМБАЛ Александровска - София

Д-р Александър Кръстанов е специалист уролог практикуващ в  София. 

 

Запази online час   за преглед при Д-р Кръстанов
За сега не е открит метод с който може да се излекува бъбречната поликистоза.Лечението се състои в адекватното лечение на артериалната хипертония, предпазване и лечение на инфекциите на пикочните пътища и използването на нетоксични за бъбреците медикаменти .

Големите кисти могат да бъдат пунктирани и с това да се предотврати влошаването на бъбречната функция от притискането на бъбрекаот самата киста.При супорирането (нагнояването) на кистите може да се наложи и отстраняването на засегнатия бъбрек - нефректомия.Болните с БПК стигнали до ХБН трябва а започната диализно лечение.Стигналите до диализно лечение трябва да бъдат включени в списъка с чакащи за трансплантация на бъбрек.Бъбречната трансплантация е най- добрата алтернатива за повишаване качеството на живот и преживяемостта на болните с БПК.Как да се предпазим?


Генетичното изследване на бременните жени и на техния плод е единствения механизъм да се предотврати раждането на болно дете.Такова изследване е задължително особенно ако в семейството на родителите има потомци с поликистоза.Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?


Профилактичните прегледи, следенето на болестта от специалист нефролог и предпазването от инфекции на отделителната система могат да забавят прогресията на болестта.